Privacyverklaring van Goaffpro.com

Goaffpro.com weet dat het u interesseert hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld en wij waarderen uw vertrouwen in ons om dit zorgvuldig en redelijk te doen. Deze verklaring beschrijft het privacybeleid van Goaffpro.com. Door Goaffpro.com en zijn Client Partner Portal te bezoeken, accepteert u en stemt u in met de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens
Welke persoonlijke informatie over klanten verzamelt Goaffpro.com?
Hoe zit het met cookies?
Deelt Goaffpro.com de informatie die zij ontvangt?
Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Hoe zit het met externe adverteerders en links naar andere websites?
Tot welke informatie heb ik toegang?
Welke keuzes zijn er voor mij?
Mogen kinderen Goaffpro.com gebruiken?
Recensies en recensies
Voorbeelden van verzamelde informatie
Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens
Alle persoonlijke informatie die onder deze Privacyverklaring wordt verstrekt aan of verzameld door Goaffpro.com, wordt opgeslagen en beheerd door Goaffpro.com (de gegevensbeheerder), gevestigd op 16, Sector 20, Haryana, India.

Welke persoonlijke informatie over klanten verzamelt Goaffpro.com?
De informatie die we van klanten verzamelen, helpt ons om uw partnerervaring op goaffpro.com te personaliseren en voortdurend te verbeteren. We gebruiken uw gegevens om onze partner-e-commercewinkels te helpen een aangesloten netwerk te exploiteren, diensten te verlenen, betalingen te verwerken, met u te communiceren over bestellingen, producten, diensten en promotie-aanbiedingen, onze gegevens bij te werken en, in het algemeen, uw accounts bij ons te beheren, uw inhoud zoals uw winsten, succesvolle sponsoring, enz. We gebruiken deze informatie ook om ons platform te verbeteren, fraude of misbruik van onze website te voorkomen of op te sporen, en derden in staat te stellen namens ons technische, logistieke of andere functies uit te voeren.

Dit zijn de soorten informatie die we verzamelen.

Informatie die u ons geeft: Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of ons op een andere manier verstrekt. Klik hier om voorbeelden te zien van wat we verzamelen. U kunt ervoor kiezen bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van veel van onze functies. We gebruiken de informatie die u verstrekt om op uw verzoeken te reageren, ons platform te verbeteren en met u te communiceren.

Automatische informatie: We ontvangen en bewaren bepaalde soorten informatie wanneer u met ons communiceert. Zoals veel websites gebruiken we bijvoorbeeld 'cookies' en verkrijgen we bepaalde soorten informatie wanneer uw webbrowser toegang krijgt tot Goaffpro.com en zijn partnerportals of advertenties en andere inhoud die door of namens Goaffpro.com op andere websites wordt aangeboden. Klik hier om voorbeelden te zien van de informatie die wij ontvangen. We kunnen ook informatie over uw locatie en mobiele apparaat ontvangen/opslaan, inclusief een unieke identificatie voor uw apparaat. We kunnen deze informatie gebruiken voor interne analysedoeleinden en om u locatiegebaseerde diensten te bieden, zoals gepersonaliseerde advertenties, zoekresultaten en andere inhoud.

E-mailcommunicatie: Om ons te helpen e-mails nuttiger en interessanter te maken, ontvangen we vaak een bevestiging wanneer u een e-mail van Goaffpro.com opent als uw computer deze functies ondersteunt. We vergelijken onze klantenlijst ook met lijsten die we van andere bedrijven ontvangen om te voorkomen dat we onnodige berichten naar onze klanten sturen. Als u geen e-mails of andere post van ons wilt ontvangen, wijzig dan uw communicatievoorkeuren.

Informatie uit andere bronnen: We kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen en deze toevoegen aan onze accountgegevens.

Door de Site te gebruiken of te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij uw informatie (inclusief gevoelige persoonlijke informatie) zullen gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring, zoals deze van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door Goaffpro.com kan worden gewijzigd. U gaat er ook mee akkoord dat wij informatie (inclusief gevoelige persoonlijke informatie) over u verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen en delen met derden of dienstverleners voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

We kunnen bovenstaande informatie delen met overheidsinstanties en -instanties met het oog op identiteitsverificatie of preventie, detectie of onderzoek, inclusief in het geval van cyberincidenten, vervolging en bestraffing van overtredingen. U stemt ermee in en stemt ermee in dat Goaffpro.com uw gegevens openbaar maakt, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Hoe zit het met cookies?
Cookies zijn alfanumerieke identificatiegegevens die we via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer overbrengen, zodat onze systemen uw browser kunnen herkennen en functies kunnen bieden zoals Site Stripe, One-Click Share, enz. . en het opslaan van uw voorkeuren in het Affiliate Portal.
In het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers leest u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Bovendien kunt u soortgelijke gegevens die door browser-add-ons worden gebruikt, zoals Flash-cookies, uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de add-on te wijzigen of door de website van de fabrikant ervan te bezoeken. Omdat cookies u echter in staat stellen te profiteren van enkele van de essentiële functies van Goaffpro.com, raden wij u aan deze ingeschakeld te laten.
Als u cookies ingeschakeld laat, zorg er dan voor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.
Deelt Goaffpro.com de informatie die zij ontvangt?
Informatie over onze klanten vormt een belangrijk onderdeel van onze activiteiten en wij zijn niet van plan deze aan derden te verkopen. Goaffpro.com deelt alleen informatie over haar klanten zoals hieronder beschreven en met haar dochterondernemingen die Goaffpro.com controleert en haar klanten en die ofwel onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring of praktijken volgen die minstens even beschermend zijn als die beschreven in deze privacyverklaring.

Gelieerde bedrijven waarover wij geen controle hebben: Wij werken nauw samen met aangesloten bedrijven. In sommige gevallen exploiteren deze bedrijven winkels op shopify.com of verkopen ze deals aan u op shopify.com. In andere gevallen verlenen wij samen met of namens deze bedrijven diensten.
Externe dienstverleners: Wij schakelen andere bedrijven en personen in om namens ons taken uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning, het aanbieden van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links), het verwerken van creditcardbetalingen en het bieden van klantenservice. Ze hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren, maar kunnen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien moeten zij persoonlijke informatie behandelen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.
Bedrijfsoverdrachten: Als onderdeel van de ontwikkeling van onze activiteiten kunnen we winkels, dochterondernemingen of bedrijfseenheden verkopen of kopen. Bij dergelijke transacties wordt klantinformatie doorgaans een van de overgedragen bedrijfsmiddelen, maar blijft deze onderworpen aan de beloften die zijn gedaan in een reeds bestaande privacyverklaring (tenzij de klant uiteraard toestemming geeft). Op dezelfde manier zal, in het onwaarschijnlijke geval dat Goaffpro.com, Inc. of vrijwel al zijn activa worden verworven, klantinformatie uiteraard een van de overgedragen activa zijn.
Bescherming van Goaffpro.com en anderen: We maken account- en andere persoonlijke informatie openbaar wanneer we denken dat dit gepast is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen, of om de rechten en eigendommen te beschermen of de veiligheid van Goaffpro.com, onze gebruikers of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven, organisaties, overheden of regelgevende instanties ter bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Uiteraard omvat dit niet het verkopen, verhuren, delen of anderszins openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantinformatie voor commerciële doeleinden op een manier die niet strookt met de toezeggingen die in deze Privacyverklaring zijn gedaan.
Met uw toestemming: Behalve zoals hierboven vermeld, wordt u op de hoogte gesteld wanneer informatie over u kan worden overgedragen aan derden en krijgt u de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze informatie niet te delen.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Wij streven ernaar om de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die de informatie die u invoert codeert, naast het handhaven van de veiligheid van uw informatie in overeenstemming met de internationale standaard IS/ISO/IEC 27001 op "Informatietechnologiebeveiligingstechnieken - Informatiebeveiligingsbeheersysteem - Vereisten".
We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke informatie (inclusief gevoelige persoonlijke informatie). Onze beveiligingsprocedures houden in dat we af en toe om een ​​identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we persoonlijke informatie aan u vrijgeven.
Het is belangrijk dat u uzelf beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Zorg ervoor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer. Klik hier voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden.
Hoe zit het met externe adverteerders en links naar andere websites?
Onze site bevat advertenties van derden en links naar andere websites.

Tot welke informatie heb ik toegang?
Goaffpro.com biedt u toegang tot een breed scala aan informatie over uw account en uw interacties met Goaffpro.com met als beperkt doel het beoordelen en, in sommige gevallen, bijwerken van dergelijke informatie. Deze lijst zal waarschijnlijk veranderen naarmate onze site evolueert.

Welke keuzes zijn er voor mij?
Zoals hierboven aangegeven kun je er altijd voor kiezen om geen gegevens te verstrekken, ook als dat nodig is om een ​​account aan te maken of om te profiteren van bepaalde functionaliteiten van goaffpro.com, zoals je profiel.
U kunt bepaalde informatie toevoegen of bijwerken op pagina's zoals vermeld in de sectie Welke informatie kan ik zien? Wanneer u informatie bijwerkt, bewaren wij doorgaans een kopie van de vorige versie voor onze administratie. Als u geen e-mails of andere post van ons wilt ontvangen, wijzig dan uw communicatievoorkeuren. (Als u geen gebruiksvoorwaarden en andere juridische kennisgevingen van ons wilt ontvangen, zoals deze Privacyverklaring, blijven deze kennisgevingen van toepassing op uw gebruik van goaffpro.com en is het uw verantwoordelijkheid om ze te controleren om te verifiëren of ze zijn gewijzigd).
Als u geen e-mails of andere post van ons wilt ontvangen, wijzig dan uw communicatievoorkeuren. (Als u geen gebruiksvoorwaarden of andere juridische kennisgevingen van ons wilt ontvangen, zoals deze Privacyverklaring, blijven deze kennisgevingen van toepassing op uw gebruik van goaffpro.com en is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of ze zijn gewijzigd).
In het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers leest u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen. Bovendien kunt u soortgelijke gegevens die door browser-add-ons worden gebruikt, zoals Flash-cookies, uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de add-on te wijzigen of door de website van de fabrikant ervan te bezoeken.
Omdat cookies u echter in staat stellen te profiteren van enkele van de essentiële functies van goaffpro.com, raden wij u aan deze ingeschakeld te laten.

Mogen kinderen Goaffpro.com gebruiken?
Het gebruik van goaffpro.com is beperkt tot personen die in staat zijn een juridisch bindend contract aan te gaan in overeenstemming met de Indian Contract Act, 1872. Als u minderjarig bent, d.w.z. jonger dan 18 jaar, mag u dat niet doen. U kunt goaffpro alleen gebruiken .com met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

Recensies en recensies
Als u zich zorgen maakt over de privacy of klachten heeft over goaffpro.com, neem dan contact met ons op met een gedetailleerde beschrijving en wij zullen proberen het probleem voor u op te lossen.

Ons bedrijf evolueert voortdurend en onze Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden zullen ook veranderen. We kunnen periodieke e-mailherinneringen sturen aan onze mededelingen en voorwaarden, tenzij u ons hebt gevraagd dit niet te doen, maar u dient onze website regelmatig te controleren om recente wijzigingen te zien.

Tenzij anders vermeld, is onze huidige privacyverklaring van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. We houden ons echter aan onze beloften en zullen ons beleid en onze praktijken nooit wezenlijk veranderen om ze minder beschermend te maken voor klantinformatie die in het verleden is verzameld zonder de toestemming van de betrokken klanten.

Voorbeelden van verzamelde informatie
Informatie die u ons geeft

De meeste van deze informatie verstrekt u wanneer u een account aanmaakt en uw profiel bijwerkt in Instellingen. U verstrekt bijvoorbeeld gegevens wanneer u: gegevens verstrekt in uw account (en het kan zijn dat u er meer dan één heeft als u meer dan één e-mailadres heeft gebruikt) of profiel; neem telefonisch of anderszins contact met ons op. Als gevolg van deze handelingen kunt u ons informatie verstrekken zoals: uw naam, adres en telefoonnummer, persoonlijke profielbeschrijving en financiële gegevens.

Automatische informatie

Een deel van de informatie die we verzamelen en analyseren omvat: het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; de login; e-mailadres ; het wachtwoord ; computer- en verbindingsinformatie, zoals browsertype en -versie; besturingssysteem en platform; het volledige URL-pad (Uniform Resource Locator) naar, door en van onze website (inclusief datum en tijd); het cookienummer; We kunnen ook browsergegevens zoals cookies of soortgelijke gegevens op bepaalde delen van onze website gebruiken voor fraudepreventie en andere doeleinden. Tijdens sommige bezoeken kunnen we softwaretools zoals JavaScript gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, inclusief paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, website-informatie, etc. interactie met de pagina (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten.

Informatie waartoe u toegang heeft

Voorbeelden van informatie waar u gemakkelijk toegang toe heeft op goaffpro.com zijn: actuele informatie over recente bestellingen van aangesloten bedrijven; persoonlijke informatie (inclusief naam, e-mailadres, wachtwoord, communicatie en persoonlijke voorkeuren); betalingsinstellingen; Instellingen voor e-mailmeldingen; en je profiel.

Klachtenmanager

Hieronder vindt u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris:

Naam: Anuj Tenani

E-mail: admin@goaffpro.com